Mengenal Pengarang Kitab Al Barzanji

Mengenal Pengarang Kitab Al Barzanji – Kitab Al Barzanji adalah salah satu kitab yang dibaca sejumlah umat Islam saat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kitab tersebut ditulis oleh seorang ulama besar yang disebut bernasab dengan Rasulullah SAW.

Menurut buku Maulid al-Barzanji: Untaian Syair Indah oleh Syukron Maksum, Kitab Al Barzanji termasuk salah satu kitab maulid yang populer dan paling tersebar luas ke pelosok negeri Arab dan Islam, baik timur maupun barat.

Ia menjelaskan, Kitab Al Barzanji berisi doa-doa, puji-pujian, dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad SAW, mulai dari silsilah, kehidupan masa kecil, diangkat menjadi rasul, hingga wafat beliau.

Nama asli kitab tersebut adalah ‘Iqd al-Jawahir. Sebagian ulama menyatakan bahwa namanya I’qdul Jawhar fi mawlid an Nabiyyil Azhar. Kitab ini disusun untuk meningkatkan kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Namun kemudian, kitab ini lebih dikenal dengan nama pengarangnya.

Pengarang Kitab Al Barzanji adalah Sayyid Zainal ‘Abidin Ja’far bin Hasan bin ‘Abdul Karim al-Husaini asy-Syahzuri al-Barzanji atau dikenal dengan Syaikh Ja’far al-Barzanji.

Sosok Syaikh Ja’far Al Barzanji, Pengarang Kitab Al Barzanji

Disebutkan dalam Maulid Al-Barzanji karya Sayyid Ja’far Al-Barzanji, Syaikh Ja’far Al-Barzanji lahir pada hari Kamis awal Zulhijjah tahun 1126 H (1711 M) di Madinah Al-Munawwarah. Ia wafat pada hari Selasa, selepas Ashar, 4 Sya’ban tahun 1177 H (1766 M) di Kota Madinah dan dimakamkan di Jannatul Baqi.

  Lirik Sholawat Jibril Arab Latin Dan Artinya (Shollallahu Ala Muhammad)

Syaikh Ja’far Al-Barzanji adalah seorang ulama besar keturunan Nabi Muhammad SAW dari keluarga Sa’adah Al Barzanji yang termasyur. Dikatakan, datuk-datuk Sayyid Ja’far semuanya merupakan ulama terkemuka yang terkenal dengan ilmu, amalan, keutamaan, dan kesalihannya.

Pengarang Kitab Al Barzanji ini juga merupakan seorang hakim dari mazhab Maliki yang bermukim di Madinah dan merupakan keturunan dari cendekiawan besar Muhammad bin Abdul Rasul bin Abdul Sayyid Al-Alwi Al-Husain Al-Musawi Al-Sharzuri Al-Barzanji (1040-1103 H / 1630-1691 M), Mufti Agung dari Mazhab Syafi’i di Madinah.

Sejumlah ulama besar telah mensyarahkan Kitab Al Barzanji melalui berbagai karyanya. Di antaranya Syaikh Muhammad bin Ahmad ‘Ilyisy al-Maaliki al-‘Asy’ari asy-Syadzili al-Azhari yang menulis Kitab al-Qawl al-Munji ‘ala Mawlid al-Barzanji.

Kemudian, Sayyidul ‘Ulama-il Hijaz, Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi yang mengarang Madaarijush Shu ‘uud ila Iktisaa-il Buruud.

Source : www.ceramah-ustadz.my.id

Sharing