Tentang Madrasah Miasbahul Ulum Pasucen Trangkil Pati

Madrasah Miasbahul Ulum Pasucen. Miasbahul Ulum Pasucen adalah lembaga pendidikan dengan jenjang MA di Pasucen. Dalam menjalankan kegiatannya, Miasbahul Ulum Pasucen berada di bawah naungan Kementerian Agama. Madrasah Miasbahul Ulum merukan lembaga pendidikan tertua di desa Pasucen.

Jika dihitung dari tahun ini lembaga pendidikan Miasbahul Ulum sudah berumur 55 tahun.Setiap tanggal 1 syuro atau 1 Muharram, diperingati perayaan hari ulang tahun Sekolah yang mempunyai rangkaian acara kompleks.

Lembaga pendidikan Misbahul Ulum Pasucen berada dibawah yayasan Al-Istiqomah. Lembaga ini tidak hanya memantau peserta didik yang sedang belajar di Sekolah. Namun juga akan memantau alumnus dan memberikan arahan bila diperlukan.

Lembaga pendidikan ini pertama kali diperkenalkan oleh Mbah Patir (Kh. Noor Faqih). Mbah patir merupakan tokoh yang mempunyai rasa kasih sayang dan perhatian dengan rendahnya minat pendidikan sebelum adanya sekolah.

Beliau mempunyai tekad untuk memberikan pendidikan bagi anak desa. Beliau juga memberikan konsep kepada orang tua bauwa dengan adanya pendidikan akan membawa kebaikan.Misbahul Ulum Pasucen mempunyai bebearapa struktur pendidikan formal yang terdiri Atas

Struktur Pendidikan
TK

RA

Raudhatul Athfal
SD

MI

Madrasah Ibtidaiyah
SMP

MTs

Madrasah Tsanawiyah
TK

MA

Madrasah Aliyah
TPQ

Tahfiz

Taman Pendidikan Al Quran

Pendidikan MI, MTs dan MA dilaksanakan pada waktu pagi hingga siang hari. Untuk pendidikan TPQ dilaksanakan pada sore hari Misbahul Ulum pasucen juga mmpunyai pendidikan Diluar pendidikan formal atau non formal. Pendidikannya antara lain :

pendidikan formal atau non formal
Pencak Silat

Pramuka
marawis

Marching Band

Untuk menunjang pengembangan peserta didik, Misbahul Ulum Pasucen mempunyai beberapa fasilitas

Fasilitas
Tempat ibadah

Labolatorium sains
Kendaraan Antar Jemput

Lapangan Olahraga
Pondok pesantren

Perpustakaan
Akses Internet

Kantor
Baca Juga:   Ribuan Warga Pasucen Trangkil Pati Meriahkan Haul Syekh Wiro Padi

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing