Tentang Madrasah Miasbahul Ulum Pasucen Trangkil Pati

X
Bagikan

Madrasah Miasbahul Ulum Pasucen. Miasbahul Ulum Pasucen adalah lembaga pendidikan dengan jenjang MA di Pasucen. Dalam menjalankan kegiatannya, Miasbahul Ulum Pasucen berada di bawah naungan Kementerian Agama. Madrasah Miasbahul Ulum merukan lembaga pendidikan tertua di desa Pasucen.

Jika dihitung dari tahun ini lembaga pendidikan Miasbahul Ulum sudah berumur 55 tahun.Setiap tanggal 1 syuro atau 1 Muharram, diperingati perayaan hari ulang tahun Sekolah yang mempunyai rangkaian acara kompleks.

Lembaga pendidikan Misbahul Ulum Pasucen berada dibawah yayasan Al-Istiqomah. Lembaga ini tidak hanya memantau peserta didik yang sedang belajar di Sekolah. Namun juga akan memantau alumnus dan memberikan arahan bila diperlukan.

Lembaga pendidikan ini pertama kali diperkenalkan oleh Mbah Patir (Kh. Noor Faqih). Mbah patir merupakan tokoh yang mempunyai rasa kasih sayang dan perhatian dengan rendahnya minat pendidikan sebelum adanya sekolah.

Beliau mempunyai tekad untuk memberikan pendidikan bagi anak desa. Beliau juga memberikan konsep kepada orang tua bauwa dengan adanya pendidikan akan membawa kebaikan.Misbahul Ulum Pasucen mempunyai bebearapa struktur pendidikan formal yang terdiri Atas

Struktur Pendidikan
TKRARaudhatul Athfal
SDMIMadrasah Ibtidaiyah
SMPMTsMadrasah Tsanawiyah
TKMAMadrasah Aliyah
TPQTahfizTaman Pendidikan Al Quran

Pendidikan MI, MTs dan MA dilaksanakan pada waktu pagi hingga siang hari. Untuk pendidikan TPQ dilaksanakan pada sore hari Misbahul Ulum pasucen juga mmpunyai pendidikan Diluar pendidikan formal atau non formal. Pendidikannya antara lain :

pendidikan formal atau non formal
Pencak SilatPramuka
marawisMarching Band

Untuk menunjang pengembangan peserta didik, Misbahul Ulum Pasucen mempunyai beberapa fasilitas

Fasilitas
Tempat ibadahLabolatorium sains
Kendaraan Antar JemputLapangan Olahraga
Pondok pesantrenPerpustakaan
Akses InternetKantor
  Ciri Bibit Lele Tidak Sehat Jangan Beli